Materiały typu Solid Surface

Systemy dozowania materiałów spajających MIXPAC cieszą się opinią najbardziej niezawodnych systemów w swojej klasie. Serie MIXPAC S-50, 200 i 400 obejmują kartridżowe ręczne system dozujące do obróbki 2-składnikowych materiałów spajających. Każdy system obejmuje ręczny lub pneumatyczny dozownik, kartridż o stosunku objętościowym 10:1 oraz pomarańczowy mieszalnik statyczny – zaprojektowane pod kątem współpracy w ramach zintegrowanego, wysokowydajnego systemu.

 

Zintegrowana konstrukcja = optymalna wydajność
Większość wad występujących w produkcji materiałów Solid Surface wynika z zastosowania niewłaściwie lub niedostatecznie wymieszanego materiału spajającego. Dozowniki MIXPAC zaprojektowano pod kątem zgodności z kartridżami MIXPAC, co zapewnia pełną kompatybilność pracy. Stosowanie dozowników dostarczanych przez innych producentów może skutkować 'zginaniem’ we wnętrzu kartridża, co prowadzi do generowania niewłaściwej mieszanki materiału spajającego, a w konsekwencji do wad spoiny. „Pomarańczowy” mieszalnik statyczny MIXPAC zaprojektowany został specjalnie na potrzeby obróbki materiałów spajających w zakresie produkcji materiałów Solid Surface. Zastosowana w mieszalniku funkcja wyrównania i wykrywania krytycznych różnic wewnętrznych zapewnia uzyskanie poprawnej mieszanki przy użyciu kartridży i dozowników MIXPAC.