Zalety systemów dozowania MIXPAC

System MIXPAC to zintegrowane rozwiązanie z zakresu dozowania materiałów wiążących obejmujący przenośny pneumatyczny lub ręczny pistolet, kartridż oraz mieszalnik statyczny. Od roku 1985 system MIXPAC cieszy się renomą najwydajniejszego rozwiązania pakującego stosowanego przez technologów i użytkowników końcowych wykorzystujących 2-składnikowe materiały wiążące. Podstawowe zalety systemu to:

Redukcja kosztów. System MIXPAC wypełnił niszą mieszczącą się pomiędzy podstawowymi systemami mieszania materiałów wiążących przeznaczonymi dla zastosowań w małej skali, a złożonymi (i kosztownymi) urządzeniami odmierzającymi, mieszającymi i dozującymi. Koszty rozruchu i wymagania logistyczne sprawiają, że złożone systemy okazują się często niepraktyczne dla wielu aplikacji. Z kolei konwencjonalne systemu obróbki materiałów wiążących niosą ze sobą wiele wad takich jak brak kontroli nad mieszanką, niejednorodność mieszania, czy narażenie pracowników na działanie materiałów niebezpiecznych. Oferowany przez nas system zapewnia znaczne oszczędności w kontekście utylizacji odpadów niebezpiecznych, eliminacji odpadów materiałowych, poprawy produktywności i zwiększonego bezpieczeństwa pracowników.

Elastyczność. 2-składnikowy materiał wiążący staje się równie łatwy w użyciu co materiał jednoskładnikowy, zwiększając tym samym zakres dostępnych i możliwych zastosowań. Dzięki MIXPAC decyzje na temat wyboru materiału wiążącego mogą być oparte wyłącznie na kryterium wydajnościowym, bez konieczności uwzględniania trudności aplikacyjnych. W sektorze produkcyjnym doprowadziło to do poprawy jakościowej wielu produktów ponieważ, w przeciwieństwie do chemii jednoskładnikowej, w przypadku materiałów dwuskładnikowych możliwe jest dostosowanie składu chemicznego do danego zastosowania. Elastyczność ta prowadzi do zwiększenia wydajności produkcyjnej i stanowi podstawowy powód, dla którego 2-składnikowe materiały są zazwyczaj preferowane.

Obok redukcji kosztów i zwieszenia elastyczności, MIXPAC posiada wiele innych powiązanych zalet, w tym:

Redukcja ilości odpadów niebezpiecznych. W przypadku tradycyjnych systemów obróbki materiałów wiążących, przenoszenie materiału pomiędzy ziornikami skutkuje powstawaniem dużych ilości odpadów niebezpiecznych. W przypadku dozowania materiału wiążącego z kartridża MIXPAC, wewnątrz kartridża pozostają na tyle niewielkie ilości materiału wiążącego, że można uznawać go za zwykły odpad, nie zaś odpad niebezpieczny.

Redukcja strat materiałowych. W systemie MIXPAC materiał wiążący mieszany jest w mieszalniku statycznym w miarę dozowania z kartridża, dzięki czemu materiał przygotowywany jest wyłącznie w ilości koniecznej dla wykonania pracy. W rozwiązaniach konwencjonalnych, cały materiał wiążący musi być przegotowywany jednocześnie, skutkując stratami okresu przydatności do użycia niewykorzystanego od razu materiału. W jednym z przeprowadzonych badań wykazano, że konieczne było zużycie trzech 2-uncjowych słoi materiału w celu wykonania tej samej pracy co przy użyciu jednego 1,7 uncjowego kartridża MIXPAC 50.

Poprawa jakości materiału wiążącego. System MIXPAC wytwarza materiał o zawsze doskonałej mieszance i zapewnia jednorodność mieszania eliminując czynnik błędu ludzkiego. Dozownik połączony bezpośrednio z kartridżem gwarantuje zachowanie zadanego stosunku objętościowego składników. Mieszalnik statyczny, w przeciwieństwie do mieszalnika ręcznego, zapobiega dopływowi powietrza w procesie mieszania, co skutkuje gwarancją uzyskania optymalnej mieszanki. Kolejną zaletą mieszalników statycznych jest możliwość „mieszania stosownie do potrzeb” lub „mieszania w czasie dozowania”, co zapobiega praktycznie wszelkim stratom przydatności materiału wiążącego. W przypadku konwencjonalnych metod mieszania, straty przydatności do użycia mogą sprawiać, że preferowany materiał wiążący okazuje się niepraktyczny w niektórych zastosowaniach.

Poprawa wydajności pracowników. W konwencjonalnych systemach, pracownicy odmierzaną, przenoszą, mieszają i dozują żywicę, katalizator i utwardzone odpady materiałowe. Taki proces mieszania i przygotowania materiału wiążącego do aplikacji wiąże się z obniżoną produktywnością. Analiza kosztowa przeprowadzona przez jednego z amerykańskich wytwórców wykazała, że przygotowanie materiału wiążącego do dozowania za pomocą konwencjonalnych metod zajmuje trzy minuty. W przypadku MIXPAC cały proces trwa jedynie dziesięć sekund. W skali całej ośmiogodzinnej zmiany, przekłada się to na znaczne oszczędności czasu i poprawę produktywności.

Poprawa bezpieczeństwa pracowników. System MIXPAC przechowuje, odmierza, miesza i dozuje materiał wiążący zapobiegając tym samym narażeniu pracowników na działanie jakichkolwiek substancji niebezpiecznych.